22/03/2023

Dòng iPhone 13 sẽ có pin lớn hơn iPhone 12