28/05/2023

AMD đang giúp Samsung sản xuất GPU di động